Środa, 11 września 2019

List Prezydenta z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumień Katowickich w Dąbrowie Górniczej

Warszawa, 11 września 2019 roku

 

 

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystych obchodów 39. rocznicy

podpisania Porozumień Katowickich

w Dąbrowie Górniczej

 

 

Szanowni Uczestnicy Strajków 1980 roku!

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Szanowni Panowie Przewodniczący, Działacze i Członkowie

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”!

Szanowni Państwo!

 

Przed trzydziestu dziewięciu laty pracownicy Huty Katowice właśnie tu, w Dąbrowie Górniczej, zapisali ważną kartę w historii polskiej walki o wolność, godność i sprawiedliwość społeczną. Podpisane wówczas Porozumienia Katowickie były czwartym i jednocześnie ostatnim z porozumień między ówczesną władzą i strajkującymi robotnikami w tamtym pamiętnym, przełomowym okresie.

 

Ostatnim i jakże potrzebnym, bo precyzującym wcześniejsze ustalenia z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia oraz dającym gwarancję realizacji zapisów tamtych porozumień. Porozumienia Katowickie umożliwiły tworzenie i funkcjonowanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych na terenie całego kraju, a co za tym idzie, współdecydowanie przez obywateli o sprawach pracowniczych i socjalnych. Zagwarantowano w nich także powstrzymanie represji wobec działaczy związkowych i swobodę działania dla rodzącego się ruchu ,,Solidarności”. Dzięki podpisanym 11 września 1980 roku porozumieniom Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” przez całą dekadę pozostawała jednym z najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych, obecnie zaś, wierna ideałom sprzed niemal czterdziestu lat, strzeże praw pracowniczych w tym tak ważnym dla polskiej gospodarki regionie.

 

Stajemy dziś w geście wdzięczności dla uczestników sierpniowego protestu za ich odwagę i wytrwałość w walce o godność ludzi pracy i godność każdego człowieka. Upamiętniamy wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w negocjacje i doprowadzenie do zawarcia Porozumień Katowickich. Dokonanie to na zawsze zapisało się chlubnie zarówno w biografiach bohaterów tamtych dni, jak i w naszej historii. Wszyscy Państwo byli współautorami wielkiego historycznego zwycięstwa. Sierpień 1980 zasługuje na trwałe miejsce nie tylko w polskich, ale także europejskich i światowych podręcznikach. Wielki ruch „Solidarności” dał początek przełomowym zmianom w skali całej Europy, które sprawiły, że możemy dzisiaj żyć w suwerennym, demokratycznym kraju, w jednoczącej się Europie i w lepszym, bardziej otwartym oraz współpracującym świecie.

 

Szanowni Państwo! Pragnę przekazać podziękowania organizatorom i uczestnikom obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumień Katowickich oraz wszystkim osobom i organizacjom strzegącym pamięci i dziedzictwa wydarzeń z 11 września 1980 roku. Mamy obowiązek oddawać cześć tym, którym zawdzięczamy naszą wolność i niepodległość. Pamiętać w całości tę wielką lekcję historii, żebyśmy nie uronili żadnego ważnego jej fragmentu. Jesteśmy dziś spadkobiercami tych wartości, które legły u podstaw w pełni wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej, a postawa strajkujących wówczas robotników jest dla nas drogowskazem i zobowiązaniem w służbie publicznej i w codziennych wyborach. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

 

Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został odczytany przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, Doradcę Prezydenta RP.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.