Poniedziałek, 25 października 2021

List na Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do pokazania nowych trendów i nadchodzących wyzwań dla branży rolniczej. Jest to temat bardzo mi bliski – napisał Prezydent Andrzej Duda.

Poniedziałek, 25 października 2021

List z okazji Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

minister czyta list na tle grobu nieznanego żołnierza

Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za tak aktywną postawę i rzetelne podejście do służby, które stanowić powinno przykład do naśladowania dla pozostałych struktur Sił Zbrojnych – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Sobota, 23 października 2021

List Prezydenta na uroczystość nadania dworcowi kolejowemu w Ciechanowie imienia por. Romana Dziemieszkiewicza

Dziękuję za tę cenną inicjatywę, która obiektowi ze swojej natury użytkowemu, jakim jest dworzec kolejowy, nadaje także rangę symboliczną poprzez upamiętnienie jednej z ważniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego.

Sobota, 23 października 2021

Życzenia dla profesora Andrzeja Jasińskiego z okazji jubileuszu 85. rocznicy urodzin

Andrzej Duda: Pragnę złożyć Panu Profesorowi wyrazy wielkiego uznania oraz podziękować za wspaniałe dokonania artystyczne i pedagogiczne, które istotnie pomnożyły dorobek polskiej kultury i rozsławiły imię naszej Ojczyzny w świecie.

12345  435
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.