Piątek, 10 lipca 2020

Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy

Prezydent trzyma telefon i robi selfie z tłumem mieszkańców

109 oficjalnych wizyt zagranicznych, 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, 78 zawartych porozumień międzynarodowych, 370 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych – taki jest bilans działalności Prezydenta Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym przez ostatnie pięć lat. 

 

 

 

Trwała obecność wojsk NATO w Polsce, reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej – to niektóre z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy w dziedzinie obronności.

 

 

 

 

Działania wspierające polską rodzinę i emerytów, podniesienie płacy minimalnej oraz szereg inicjatyw proobywatelskich – to kluczowe aktywności Prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie polityki społecznej. Inspirację do wprowadzanych zmian stanowią bezpośrednie spotkania i rozmowy z Polakami w całym kraju.

 

 

 

Opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego oraz program „Leki 75+” – to wybrane działania podjęte przez Prezydenta Dudę w trosce o zdrowie Polaków. 

 

 

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał łącznie 1066 ustaw a 9 zawetował. Złożył w Sejmie 32 inicjatywy ustawodawcze, a najważniejsze z nich to m.in. ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 czy nowelizacja Kodeksu rodzinnego.

 

 

 

Inicjowanie programów wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich, promocja polskiej żywności oraz podpisanie wielu ustaw wspierających rolników – to niektóre z działań Prezydenta Dudy na rzecz polskiego rolnictwa.

 

 

 

Prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą zainaugurowali ogólnopolskie akcje #sprzątaMY i #sadziMY. Te i wiele innych działań Para Prezydencka podjęła w trosce o ochronę środowiska. 

 

 

Zatwierdzenie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ochrona polskiej cyberprzestrzeni, tworzenie niezależności energetycznej Polski – to wybrane obszary działań Prezydenta Andrzeja Dudy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

 

 

Z okazji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezydent Andrzej Duda ustanowił Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wręczono go do tej pory 1936 osobom.

 

 

Z myślą o młodych osobach Prezydent przyczynił się m.in. do likwidacji podatku PIT oraz podwyższenia stawki godzinowej i płacy minimalnej.

 

 

Para Prezydencka bierze udział w licznych akcjach dobroczynnych, a część z nich sama inicjuje. Stałym wsparciem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego Małżonki cieszy się 500 organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.

 

 

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił 93 osoby.

 

 

Prezydent Duda wręczył 2375 nominacji profesorskich, 1353 sędziowskich i 172 nominacje generalskie. 

 

 

Prezydent Andrzej Duda nadał obywatelstwo polskie 10 011 razy.

 

 

Prowadzona przez Prezydenta Andrzeja Dudę polityka historyczna zaowocowała m.in. ustanowieniem Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

 

 

Para Prezydencka przekazała Polakom 150 tys. flag państwowych w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Polsce i na Świecie zorganizowano setki wydarzeń pod szczególnym patronatem Prezydenta RP.

 

 

W 12 tys. miejsc w Polsce i na świecie zorganizowano akcję Narodowego Czytania. Rezydencje prezydenckie niejednokrotnie otwarte były dla zwiedziających. 

 

 

Obniżenie podatku PIT, wzrost stawki godzinowej oraz płacy minimalnej i wprowadzenie szeregu ułatwień dla przedsiębiorców w ramach tzw. Konstytucji Biznesu – to wybrane działania Prezydenta Dudy na rzecz polskiej gospodarki.

 

 

W trakcie prezydentury Andrzeja Dudy zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i renta socjalna wzrosły o blisko 40%.

 

 

__________________________________

 

W ciągu 5 lat Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z ponad 50 tys. osób, objęła patronatem ponad 300 przedsięwzięć i wzięła udział w ponad stu wydarzeniach społeczno-charytatywnych.

 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Polityka zagraniczna [pion]
Polityka zagraniczna [poziom]
Bezpieczeństwo militarne [pion]
Bezpieczeństwo militarne [poziom]
Polityka społeczna [pion]
Polityka społeczna [poziom]
Legislacja [pion]
Legislacja [poziom]
Najważniejsze inicjatywy ustawodawcze [pion]
Najważniejsze inicjatywy ustawodawcze [poziom]
Rolnictwo [pion]
Ekologia [pion]
Ekologia [poziom]
Bezpieczeństwo wewnętrzne [pion]
Bezpieczeństwo wewnętrzne [poziom]
Ordery i odznaczenia [pion]
Ordery i odznaczenia [poziom]
Polityka młodzieżowa [pion]
Polityka młodzieżowa [poziom]
Akcje charytatywne [pion]
Akcje charytatywne [poziom]
Ułaskawienia [pion]
Ułaskawienia [poziom]
Nominacje [pion]
Nominacje [poziom]
Obywatelstwa polskie [pion]
Obywatelstwa polskie [poziom]
Polityka historyczna [pion]
Polityka historyczna [poziom]
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości [pion]
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości [poziom]
Promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego[pion]
Promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego[poziom]
Gospodarka [pion]
Gospodarka [poziom]
Działania dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów [pion]
Działania dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów [poziom]
Działalność Pierwszej Damy w liczbach [pion]
Działalność Pierwszej Damy w liczbach [poziom]
Pierwsza Dama. Reprezentowanie i promocja Polski za granicą [pion]
Pierwsza Dama. Reprezentowanie i promocja Polski za granicą [poziom]
Pierwsza Dama. Najważniejsze obszary działalności [pion]
Pierwsza Dama. Najważniejsze obszary działalności [poziom]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.