Środa, 6 listopada 2019

Prezydent podpisał dwanaście ustaw

Dnia 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał:

1. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
2. Ustawę z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
3. Ustawę  z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi¬nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
4. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim;
5. Ustawę z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o sporcie;
6. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw;
7. Ustawę z dnia 16 października 2019 r.  o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie;
8. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.;
9. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw;
10. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;
11. Ustawę  z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw;
12. Ustawę  z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Pliki do pobrania

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Inf. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
Inf. o zmianie ustawy o ofercie publicznej
Inf. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
Inf. o zmianie ustawy o sporcie
Inf. o zmianie ustawy o informatyzacji
Inf. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi
Inf. o ustawie o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
Inf. o zmianie ustawy Prawo oświatowe
Inf. o ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
Informacja o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk
Inf. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.