Czwartek, 21 lutego 2019

Deklaracja o wzmocnieniu polsko-litewskiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa [PL/ENG]

Upamiętniając setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę;


Podkreślając konieczność zachowania euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa opartej o poszanowanie prawa międzynarodowego określonego w zasadach
i zobowiązaniach ONZ i OBWE;


Akcentując potrzebę zaangażowania w celu budowy stabilnego, bezpiecznego i demokratycznego sąsiedztwa;


Kładąc nacisk na znaczenie niewzruszonego zobowiązania NATO wyrażonego w artykule 3. i artykule 5. traktatu waszyngtońskiego oraz ścisłą współpracę transatlantycką na rzecz bezpieczeństwa w Europie;


Zaznaczając potrzebę utrzymania zdecydowanej sojuszniczej postawy odstraszania i obrony w odpowiedzi na zmiany i zagrożenia w środowisku bezpieczeństwa;


Doceniając osiągnięcia Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO i sojuszniczej misji „Baltic Air Policing” w naszym regionie;

 

Przyjmując z zadowoleniem dalszą adaptację Sojuszu do zmienionego środowiska bezpieczeństwa i uznając konieczność wzmocnienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, ufając, że tendencja ta ma charakter długoterminowy;


Podkreślając wagę ciągłej obecności wojskowej USA w Europie, w tym na wschodniej flance Sojuszu;


Podzielając fundamentalne interesy bezpieczeństwa oparte o wspólne postrzeganie zagrożeń i wyzwań stawianych przez Rosję, w tym w wymiarze militarnym;


Pragnąc rozwoju i wzmocnienia długofalowej współpracy dwustronnej i regionalnej między Polską i Litwą oraz kontynuacji dialogu o kluczowych sprawach dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i regionalnego;


Zdając sobie sprawę z konieczności bliskiej współpracy w kontekście wyzwań w dziedzinie zagrożeń hybrydowych i cyberbezpieczeństwa;


Wyrażając wolę dalszego rozwoju współpracy dwustronnej przemysłów zbrojeniowych;


Niniejszym zgadzają się pracować nad następującymi celami polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:

           Andrzej Duda                                       Dalia Grybauskaitė

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej         Prezydent Republiki Litewskiej

 

Declaration on Strengthening the Lithuanian – Polish Security Partnership >>>

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.