Poniedziałek, 10 czerwca 2019

Komunikat KPRP ws. pisma zawierającego kolejną prośbę o ułaskawienie Marka Falenty

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że pismo z dnia 12 kwietnia 2019 r. zawierające kolejną prośbę o ułaskawienie Marka Falenty wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 6 maja 2019 r.

 

24 maja 2019 r. prośba o zastosowanie prawa łaski wobec Marka Falenty została przekazana, tak jak poprzednie prośby w jego sprawie, Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej stosownego biegu w trybie art. 561 k.p.k., czyli nadano jej tzw. tryb zwykły, w którym w pierwszej kolejności prośbę o akt łaski oceniają sądy orzekające i wydają swoje opinie w kwestii ułaskawienia.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, sądy mogą każdą prośbę pozostawić bez dalszego biegu jeżeli uznają, że brak jest podstaw do wydania opinii pozytywnej. Jeżeli jednak chociażby jeden z sądów (I lub II instancji) wyda pozytywną opinię, wówczas przesyła ją wraz z aktami sądowymi Prokuratorowi Generalnemu, który następnie - po sporządzeniu własnego wniosku - całą dokumentację przekazuje Prezydentowi RP w celu podjęcia decyzji.


Skazany zwrócił się z prośba o ułaskawienie, nie ulega więc wątpliwości, że sprawie należało nadać tryb zgodnie z przepisami kpk niezależnie od ocen publicystycznych formułowanych post factum przez media. Przy czym prośba o łaskę nie została upubliczniona przez Kancelarię Prezydenta RP ani nie została cofnięta.


21 maja 2019 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha – wystosował, równolegle z czynnościami powziętymi powyżej, pismo do Bogdana Święczkowskiego – I Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego zawierające prośbę o dokonanie oceny prawno-karnej pisma Marka Falenty.


Pismem z dnia 13 czerwca 2019 roku a otrzymanym przez Kancelarię w dniu 14 czerwca 2019 roku, Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak poinformował, że pismo Marka Falenty przekazał Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, celem wykorzystania w prowadzonym postępowaniu.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.