Czwartek, 8 listopada 2018

Wystąpienie podczas uroczystego podpisania umowy na dostawy amerykańskiego gazu

 

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Sekretarzu ds. Energii,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Ekscelencjo, Pani Ambasador,
Ekscelencje, Członkowie Zarządu, Członkowie Administracji Prezydenckiej Stanów Zjednoczonych,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Szanowni Państwo!

 

Niezwykły moment. Chciałoby się powiedzieć i myślę, że mogę to powiedzieć – dla mnie wręcz poruszający.

 

Półtora roku temu tutaj, w Warszawie, na Zamku Królewskim rozmawiałem z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem w czasie jego pamiętnej wizyty u nas. I wtedy Pan Prezydent zadał mi pytanie: „Czy moglibyście kupować od nas gaz skroplony?”. Odpowiedziałem: „Panie Prezydencie, nam bardzo zależy na dywersyfikacji dostaw gazu do Polski”. I oczywiście, że będziemy chętnie kupowali gaz ze Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna, na rozsądnych rynkowych warunkach, bo to niezwykle dla nas ważne: kryterium jakości, pewności dostaw i ceny. Pan Prezydent powiedział: „OK, będziemy to rozwijać i o tym rozmawiać”.
 

Zobacz także:Umowa na dostawy amerykańskiego gazu podpisana w obecności Prezydenta RP [PL/ENG]Dzisiaj mijają mniej więcej dwa lata, odkąd Pan Prezydent został wybrany – proszę Pana Sekretarza o przekazanie gratulacji i serdecznych pozdrowień Panu Prezydentowi. Mogę śmiało powiedzieć, że ta nasza rozmowa nabiera w tym momencie praktycznej treści poprzez zawarcie tej właśnie umowy. Także w jakimś sensie jest jej wypełnieniem, bo przecież Pan Prezydent był wtedy obecny na szczycie Trójmorza w Warszawie. Był dokument, który do Bukaresztu Pan Sekretarz ds. Energii przywiózł latem tego roku – dokument mówiący o partnerskiej transatlantyckiej współpracy w dziedzinie energii.
 

Proszę Państwa, dzisiaj firma Cheniere zawrze umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na długofalowe, długoletnie dostawy gazu skroplonego do Polski, do terminalu w Świnoujściu.
 

 

I tu ten drugi, niezwykle poruszający element. Pamiętam, jak 10 lat temu toczyły się na temat dostaw energii do Polski rozmowy w Kancelarii pana prof. Lecha Kaczyńskiego. Wtedy tuż-tuż zainicjowana była budowa gazoportu w Świnoujściu – dziś gazoportu imienia Pana Prezydenta. To właśnie Pan Prezydent był jego pomysłodawcą, inicjatorem tej inwestycji. Patrzył wtedy w przyszłość, na bezpieczeństwo energetyczne Polski – patrzył na to w kontekście wówczas przygotowywanej, realizowanej inwestycji Nord Stream. Mówił o konieczności zapewnienia Polsce alternatywnych źródeł i możliwości dostaw.
 

Dziś z tego punku widzenia jest to faktem – Polska ma terminal gazowy w Świnoujściu, rozbudowuje go. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dwukrotnie powiększymy jego możliwości, jeżeli chodzi o odbiór gazu skroplonego.
 

Dziś Polska, poprzez działanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, posiada również w dyspozycji złoża na szelfie norweskim, z których, mam nadzieję, do Polski będzie sprowadzany gaz poprzez realizowaną w tej chwili – bo tak można powiedzieć o tym procesie przygotowawczym, który dobiega już końca – inwestycję gazociągu z szelfu norweskiego do Danii, a następnie Baltic Pipe do Polski. To są realne działania zmierzające do zapewnienia Polsce pełnego bezpieczeństwa energetycznego.
 

I chcę podkreślić – co więcej – nie tylko Polsce, ale także Europie Środkowej. Bo wierzę, że dzięki tym dwóm inwestycjom będzie możliwość sprowadzania do Polski gazu w takiej ilości, że będziemy w stanie to bezpieczeństwo zapewnić nie tylko sobie, lecz także naszym sąsiadom, jeżeli będą uważali to za stosowne i będą w potrzebie.
 

 

Ogromnie się cieszę, że ta umowa, Panie Sekretarzu, zawierana jest właśnie z firmą ze Stanów Zjednoczonych. Polska bardzo blisko chce i współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa. Dziś obecne są na polskiej ziemi amerykańskie jednostki wojskowe. Cieszę się, że ta współpraca rozwija się również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
 

Jeżeli patrzę na to, mogę śmiało powiedzieć: to jest właśnie prawdziwe partnerstwo transatlantyckie, prawdziwe partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o którym także marzył kiedyś – mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością – pan prezydent prof. Lech Kaczyński.
 

Jeszcze raz dziękuję firmie Cheniere, dziękuję Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu za to, że ta umowa jest zawierana. Wierzę, że współpraca pomiędzy firmami będzie układała się doskonale i że ten niezwykle ważny krok – bo nie tylko oznaczający bliską współpracę między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim w zakresie energii, co chcę jeszcze raz podkreślić, oznaczający długoletnią, długofalową współpracę – będzie wstępem do dalszych działań, które w tej materii będą realizowane.

 

Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz serdecznie gratuluję.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.