Czwartek, 10 sierpnia 2017

Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego

W związku ze sprzecznymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje:

 

- do 10 sierpnia br. Minister Obrony Narodowej przedstawił Prezydentowi RP 14 wniosków w sprawie awansów oficerów Sił Zbrojnych RP na pierwszy, a także kolejne stopnie generalskie. Uzasadnienie decyzji o odłożeniu ich rozpatrzenia przez Prezydenta RP zostało przedstawione w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z 8 sierpnia br., wskazującym na trwające uzgodnienia, dotyczące reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

 

- od początku kadencji, we współpracy z obecnym rządem, Prezydent RP awansował 26 oficerów na pierwszy, a także kolejne stopnie generalskie oraz mianował nowych oficerów na wszystkie najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z ustawowymi kompetencjami, Prezydent RP wskazał także kandydata do objęcia stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny.

 

- reforma dowodzenia jest wspólnym postulatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz obecnego rządu. Intencją Prezydenta RP jest, aby zmiany te realizowane były w ramach racjonalnego procesu uzgodnień. Zgodnie z tym Prezydent RP postanowieniem z 9 lutego br., uznał reformę dowodzenia za jeden z głównych priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP. Rekomendacje w tym zakresie Prezydent RP przedstawił 12 kwietna br. podczas odprawy kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP. Zostały one również omówione podczas zainicjowanych przez Prezydenta RP roboczych konsultacji między BBN a MON. W ich trakcie BBN przedstawiło własne propozycje zmian, a także, 27 czerwca br. przesłało uwagi do przygotowanego przez MON projektu ustawy.

 

- Prezydent RP oczekuje na szybkie zakończenie prac nad projektem reformy, uwzględniającym rekomendacje zgłaszane w czasie konsultacji.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.